Om mig

Jag är en anonym bloggare som främst avser skriva om finans, livsförlängning och de gemensamma nämnare som finns mellan de två. Det hindrar dock inte att jag även kan skriva om andra ämnen jag finner intressanta. Jag försöker vara öppen i det mesta jag skriver och ett fåtal läsare kommer säkert därför att kunna gissa sig till vem jag är. Jag är tacksam om ni kan respektera min önskan att vara anonym.

Mitt intresse för sparande sträcker sig minst tillbaka till millennieskiftet. Jag har alltså upplevt både IT-bubblan och finanskrisen. Mina möjligheter att spara stärktes väsentligt från år 2005 och någon gång 2007 nådde jag min första miljon – för att se den halveras bara något år senare.

I dagsläget har jag runt två miljoner kronor i finansiella tillgångar och har som mål att nå 10 miljoner kronor innan 2030. Jag hoppas att bloggen ska hjälpa mig på vägen. Jag har också andra tillgångar i form av hyggligt pensionssparande, bostad i Sverige och bostad i spanska Costa Blanca men dessa räknar jag inte. Ej heller tar jag med mina säkra tillgångar i form av guld- och silvermynt – de är en krisreserv som är tänkta att användas i ett katastrofscenario där alla andra betalningsmöjligheter är uttömda.

Möjligheterna att nå målet är små men inte helt orimliga. Jag har i dagsläget ett yrke där jag tjänar ca 70.000 kronor per månad brutto. Ett finansiellt sänke är dock att jag har fru och barn vilket ger upphov till kostnader för aktiviteter och resor. Dessutom löneväxlar jag i dagsläget ett icke-oansenligt belopp.

Följ gärna med på resan och önska mig lycka till!